© A.W.Marczewski 2002

Reload AWM home

Wersja polska wersja ANGIELSKA | ENGLISH version
E-mail addresses are modified to in order to prevent spamming / mail-abuse:
in e-mail remove spaces, replace " AT@AT " by "@"

Krótki Życiorys (A.W. Marczewski)

Opublikowałem:

Ponad 50 prac oryginalnych (21 przed doktoratem, z tego 1 z chemii analitycznej) (zob mój ResearcherID), 13 innych prac (monografie itp.) i 64+1 komunikatów konferencyjnych (z tego 1 z chemii analitycznej; w tym ok. połowa wystąpień ustnych) (I.2013), 3 polskie patenty (zob listę)

Dydaktyka

Prowadzę zajęcia z chemii ogólnej i analitycznej (KW, Chemia), wykład i laboratorium z metod matematycznych i komputerowych (Ochr. Środ.), pracownie dyplomowe i magisterskie, wykład i pracownię specjalizacyjną. Prowadziłem także: laboratorium z radiochemii, laboratorium z chemii koloidów.

Tematy pracy naukowej:

Teoria i eksperyment adsorpcji (równowaga i kinetyka) - głównie na powierzchniach niejednorodnych energetycznie i/lub porowatych z fazy gazowej i ciekłej, miareczkowanie potencjometryczne zawiesin ciał stałych o rozwiniętej powietrzchni, planowanie i automatyzacja eksperymentu (w przeszłości także: kataliza, mikroskopia AFM, chemia analityczna).

Programowanie:

Fortran (PC i UNIX), Pascal, VBasic, trochę Basic, odrobinę C i ASM; html
Ostatni projekt programistyczny: titrator potencjometryczny dla wolno ustalających się równowag (Turbo Pascal 7), na podstawie pomysłu prof. W. Janusza.

Członkostwo:

PTChem (Oddział Lublin) i Sekcja Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTChem

Inne:

Od 2002 roku samodzielnie tworzę angielskojęzyczną stronę internetową poświęconą adsorpcji (http://adsorption.org/ i http://sorption.org/) zawierającą obszerny "Adsorption Isotherm Guide" (najważniejsze fragmenty przetłumaczyłem na j. polski i umieściłem w polskiej Wikipedii, pl.wikipedia.org). Utworzyłem i prowadzę także m.in. strony WWW Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów, stronę Oddziału Lubelskiego PTChem i stronę Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTChem
Przez około 5 lat prowadziłem w języku ang. zajęcia z chemii (2-4 godz./tyg.) przygotowujące do matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate, Lic. I. Paderewskiego w Lublinie).

Języki:

Angielski (swobodnie), rosyjski, francuski (dość dobrze).

Osobiste

Od 1983 żonaty (Anna Deryło-Marczewska, również badacz adsorpcji, obecnie w Zakł. Aadsorpcji UMCS; dr hab., prof. nadzw. UMCS; e-mail, www); córka Agata (ur: 1985, mgr malarstwa UMCS, kończy dyplom z architektury wnętrz WSSiP Łódź).
Kilka zdjęć.


Top / Reload Main Page & Index

Send a message to Adam.Marczewski AT@AT umcs.lublin.pl

Disclaimer